Mikkeli Eventsin tiimi saattaa Mikkelin tapahtumatuotantojen toimijat saman verkoston, toimintamallin ja tiedon äärelle. Tavoitteena on saada aikaan yksi Pohjoismaiden parhaista tapahtumakaupungeista.

Mikkelissä ja seudullamme on tunnistettu tarve kehittää tapahtumatoimijoiden valmiuksia järjestää, tuottaa ja tarjota tilaajaorganisaatioille laajempia ja ammattimaisemmin tuotettuja tapahtumapalveluja.

Mikkeli Eventsin työn avulla lisätään mahdollisuuksia tapahtumille, toimijoiden yhteistyölle sekä uudelle liiketoiminnalle tapahtuma-alalla. Tavoitteenamme on Mikkelissä järjestettävien keskisuurten ja suurten tapahtumien määrän kasvaminen, kesäsesongin laajeneminen, uusien merkittävien tapahtumien aikaansaaminen kesäsesongin ulkopuolelle ja tapahtuma-alan jo ennestään merkittävän aluetaloudellisen vaikutuksen mittaaminen ja kasvaminen.

Hankkeessa:

 • Kartoitetaan tapahtumapaikat, tapahtumatekniikan toimittajat ja sisällöntuottajat
 • Kartoitetaan Mikkelin asemointi tapahtumakaupunkina
 • Järjestetään mikkeliläisen tapahtumatoimialan palvelumuotoilutyöpajoja
 • Toteutetaan Mikkelin oma tapahtumajärjestäjien tietämyksenhallintajärjestelmä liiketoiminnan tuotteistamisen, kaupallistamisen sekä tapahtumien ajankohtien ennakoinnin, koordinoinnin ja yhteistyön parantamiseksi
 • Tehdyn kartoitus- ja selvitystyön sekä lopulta tapahtumapilottien perusteella valitaan parhaimmat tapahtumatuotantojen ja yleisöjen kohderyhmät
 • Mikkelin näkökulmasta kaupungin elävöittäminen
 • Mahdollistetaan Mikkeli Events -tapahtumapaikkojen käyttö siten, että turvalliset elämykset voidaan toteuttaa kohtuullisilla kustannuksilla korona-aikana ja sen jälkeen
 • Tehdään Mikkeli Events -viestintä kuluttajille / yleisölle omiin kanaviin
 • Toteutetaan sähköisen tapahtuma-alustan kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Toteutetaan innovatiiviset elämys- ja tapahtumapilotit
 • Toteutetaan Mikkeli Events -sesonkien markkinointi

Hanketiedot

Hanke alkoi: 01.04.2021
Hanke päättyy: 30.04.2023
Hankkeen päätoteuttaja: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Hankkeen kustannusarvio: 488251 €
Hankkeen toteutusalue: Mikkelin seutu
Rahoituksen myöntänyt viranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto
Rahoitus on myönnetty Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Ota yhteyttä

Olli Marjalaakso

puh: 045 317 2651

olli.marjalaakso@mikseimikkeli.fi

Marle Kirvesniemi

puh: 050 517 7126

marle.kirvesniemi@mikseimikkeli.fi